Δικαιούχοι Δωρεάν Προγραμμάτων

Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για ΔΩΡΕΑΝ κατασκήνωση για το 2022 ξεκίνησε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ 2022

Αυτό το καλοκαίρι 70.000 παιδιά θα πάνε ΔΩΡΕΑΝ κατασκήνωση με το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για άνεργους και μισθωτούς.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι άνεργοι και μισθωτοί με παιδιά ηλικίας 6-16 ετών. Οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ) θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

  • Το έτος 2021 να πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι/ες με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ
  • Εργαζόμενες με σχέση εξαρτημένης εργασίας που έλαβαν άδεια ή επίδομα μητρότητας τουλάχιστον 50 ημερών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος
  • Κατά το έτος 2021 να έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον δύο μηνών (50 ημερήσια επιδόματα)
  • Κατά το έτος 2021 να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω.
  • Άνεργοι/ες, εγγεγραμμένοι/ες στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.
  • Όλες οι παραπάνω κατηγορίες δικαιούχων, θα πρέπει να έχουν δηλωμένο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για το έτος 2020 χαμηλότερο των 30.000,00 ευρώ.

Τα παιδιά των δικαιούχων θα πρέπει να έχουν γεννηθεί από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 14 Ιουνίου 2016.

H περίοδος εγγραφών στο πρόγραμμα είναι λίγες ημέρες, από 29/04/2022 και ωρα 15:00 έως 08/05/2020 και ωρα 23:59.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του Διαδικτυακού Τόπου του ΟΑΕΔ.

Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να γίνουν από ενδιαφερόμενους που:

  • Έχουν ήδη κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.
  • Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και έχουν κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet, όποτε τον κωδικό πρόσβασης στον ΟΑΕΔ μπορούν να τον λάβουν ηλεκτρονικά.

Οι ενδιαφερόμενοι που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν την αίτηση τους, θα πρέπει οπωσδήποτε και άμεσα να πάνε στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ της περιοχής τους για να λάβουν κωδικό πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης στον ΟΑΕΔ μπορείτε να βρείτε εδώ

Για να δείτε αναλυτικά την πρόσκληση συμμετοχής πατήστε εδώ

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια θελήσετε κατά την υποβολή της αίτησης σας είμαστε στην διάθεσή σας στα τηλέφωνα 2610343131 και 6945079436.

espa-image