Κανονισμός

Αγαπητοί γονείς, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τον κανονισμό λειτουργίας της κατασκήνωσης.

Παράδοση – παραλαβή παιδιών – επισκεπτήριο

Το επισκεπτήριο πραγματοποιείται μόνο κάθε Κυριακή, το πρωί από 11:00 πμ. έως 13:30 μ.μ. και το απόγευμα από 18:00 μμ. έως 19:30 μ.μ. Προς αποφυγή αναστάτωσης στα παιδιά και στην ομαλή λειτουργία της κατασκήνωσης, δεν επιτρέπεται η επίσκεψη σε άλλες ημέρες και ώρες.
Η παράδοση και παραλαβή των παιδιών προς και από την κατασκήνωση γίνεται από τους γονείς ή τους κηδεμόνες των παιδιών με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας, ώστε να επαληθεύονται τα στοιχεία όπως αυτά έχουν δηλωθεί κατά την εγγραφή του παιδιού. Οι γονείς και οι κηδεμόνες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την επίβλεψη των παιδιών κατά τη διάρκεια της εξόδου. Η παραλαβή του παιδιού από τρίτο πρόσωπο θα γίνεται μόνο με την επίδειξη έγγραφης εξουσιοδότησης των γονέων και κηδεμόνων, η οποία θα φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ και θα αναφέρει τα πλήρη στοιχεία του τρίτου προσώπου.

Επικοινωνία μεταξύ γονέων/κηδεμόνων και παιδιών

Τα τηλέφωνα στα οποία μπορείτε να καλείτε προκειμένου να έρθετε σε επαφή με τα παιδιά είναι: 694.833.5173, 694.833.5271 ,693.443.2326, 694.833.5280  και 694.833.5778. Οι ώρες επικοινωνίας είναι 10:00 π.μ. – 13:00 μ.μ. και 18:00 μ.μ. – 20:00 μ.μ. Τις τρεις πρώτες ημέρες κρίνουμε απαραίτητο να μην υπάρξει επικοινωνία με τα παιδιά για την καλύτερη προσαρμογή τους. Η πύλη της κατασκήνωσης παραμένει αυστηρώς κλειστή κατά τις ώρες: 14:00 μ.μ – 18:00 μ.μ. και 20:00 μ.μ. – 10:00 π.μ. Το τηλ. επικοινωνίας με το γραφείο είναι 2610.343.131/6945.079.436. Για την ομαλή λειτουργία της κατασκήνωσης, παρακαλούμε να τηρείται αυστηρά τις ώρες επικοινωνίας και επισκεπτηρίου.

Κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικά παιχνίδια
Απαγορεύεται στα παιδιά να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικά παιχνίδια, εάν αυτό δεν τηρηθεί, σε περίπτωση απώλειας ο ομαδάρχης και η κατασκήνωση δεν φέρουν καμία ευθύνη ούτε υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη για την εύλογη χρήση αυτών από τα παιδιά ή την επίβλεψή των παιδιών κατά τη χρήση των εν λόγω συσκευών.

Ιατρικά θέματα

Οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να δηλώσουν στον ιατρό της κατασκήνωσης οποιοδήποτε θέμα υγείας του παιδιού συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα ιατρικού ιστορικού ενώ σε περίπτωση που το παιδί λαμβάνει συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να παραδίδονται τα φάρμακα αυτά στον ιατρό κατά τη μέρα προσέλευσης στην κατασκήνωση. Οι γονείς/κηδεμόνες φέρουν την ευθύνη για την ακρίβεια και την αλήθεια των διαλαμβανόμενων στο ιατρικό ιστορικό του παιδιού στοιχείων. Η κατασκήνωση έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παραμονή παιδιού στη κατασκήνωση εφόσον δεν χορηγούνται τα στοιχεία αυτά στον ιατρό. Οι γονείς/κηδεμόνες εκ των προτέρων συγκατατίθενται και συναινούν στην άμεση διακομιδή του παιδιού σε κοντινό Νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή εξωτερικό ιατρό με πρωτοβουλία της Κατασκήνωσης, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από τον ιατρό της Κατασκήνωσης.

Διακοπή της συμμετοχής στην κατασκήνωση

Η συμμετοχή του παιδιού στην κατασκήνωση μπορεί να διακοπεί σε κάθε περίπτωση που οι γονείς δεν τηρούν τους όρους του κανονισμού ή που κατά τους κανόνες της κοινής πείρας και λογικής η παραμονή του παιδιού δημιουργεί πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία της κατασκήνωσης και στα άλλα παιδιά. Ενδεικτικά τέτοιες περιπτώσεις είναι, η αποσιώπηση ιατρικού προβλήματος του παιδιού το οποίο δε μπορεί να αντιμετωπιστεί από την κατασκήνωση, η επιθετική συμπεριφορά και η μη συμμόρφωση του παιδιού με τις υποδείξεις του Ομαδάρχη, η κατοχή από το παιδί απαγορευμένων αντικειμένων (τσιγάρα, σουγιάδες κλπ).

Επιλογή παρέας

Κάθε παιδί μπορεί να επιλέξει να είναι στην ίδια ομάδα με φίλους του, εφόσον το δηλώσετε 15 ημέρες τουλάχιστον πριν την έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου και εφόσον τα παιδιά έχουν το ίδιο φύλο και την ίδια περίπου ηλικία.

Αγορές στο κυλικείο της κατασκήνωσης

Για τη συναλλαγή των παιδιών με το κυλικείο υπάρχουν ειδικές κάρτες των 5 ευρώ τις οποίες μπορείτε να προμηθεύεστε από το κυλικείο. Κάθε φορά που το παιδί αγοράζει κάτι από το κυλικείο, αφαιρείται από την κάρτα το ανάλογο ποσό.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων κατασκηνωτών και γονέων/κηδεμόνων

Α.Η κατασκήνωσή μας επεξεργάζεται (δηλαδή λαμβάνει, διατηρεί και χρησιμοποιεί) τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων: Στοιχεία ταυτότητας δικής σας και του παιδιού σας και (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, e-mail). καθώς και στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση των νόμιμων παραστατικών (Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., επάγγελμα). Πληροφορίες για την τήρηση από τον ιατρό της κατασκήνωσης του ιατρικού ιστορικού του παιδιού σας. Φωτογραφίες και/ή βίντεο του παιδιού σας από δραστηριότητες της κατασκήνωσης, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας προς αυτό.
Β. Σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων: Η εγγραφή του παιδιού σας στην κατασκήνωση και η έκδοση των απαιτούμενων παραστατικών. Νομική βάση για τις παραπάνω επεξεργασίες είναι η συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης. Επίσης η φύλαξη των παιδιών και των εγκαταστάσεων της κατασκήνωσης, η είσπραξη οφειλών ή η αντιμετώπιση τυχόν αξιώσεων. Η επικοινωνία μας μαζί σας για θέματα που αφορούν τα παιδιά σας και η ενημέρωσή σας για τις δράσεις μας. Η χρήση οπτικοαουστικού υλικού από εσάς ως αναμνηστικού και η προώθηση των δράσεων που οργανώνει και υλοποιεί η κατασκήνωση, εφόσον έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας προς αυτό.
Γ.Η επεξεργασία περιορίζεται εντός της κατασκήνωσης και τα προσωπικά δεδομένα θα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο διοικητικό προσωπικό μας, που δεσμεύεται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας. Αποδέκτες των δεδομένων είναι δημόσιες αρχές, φορείς με τους οποίους συνεργάζεται κατά περίπτωση η κατασκήνωση στο πλαίσιο δραστηριοτήτων, εξωτερικοί συνεργάτες της κατασκήνωσης, όπως οδηγοί και συνοδοί λεωφορείων, φωτογράφοι, τυπογράφοι και επιμελητές έκδοσης αναμνηστικών εντύπων, νοσηλευτικό προσωπικό, νομικοί κλπ., που δεσμεύονται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, και μόνο κατά το μέτρο που απαιτείται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων καθηκόντων/εντολών που έχει ο καθένας στο πλαίσιο των προαναφερόμενων σκοπών επεξεργασίας.
Δ. Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν κατά το χρόνο που ορίζεται για κάθε ένα από αυτά στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Από τα δεδομένα θα διατηρούνται τα στοιχεία επικοινωνίας σας με σκοπό την ενημέρωση και επικοινωνία μαζί σας για τις δράσεις της κατασκήνωσης, εκτός εάν ασκηθεί το δικαίωμα εναντίωσης, που αναφέρεται κατωτέρω στο αμέσως επόμενο πεδίο. Φωτογραφίες/βίντεο στην Ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των κατασκηνώσεων μπορούν να παραμείνουν ανηρτημένα για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα πέντε χρόνια.
E. Οι γονείς/κηδεμόνες έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των ιδίων και του κατασκηνωτή. Ο γονέας/κηδεμόνας έχει επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή τη χορηγούμενη συγκατάθεσή του μέσω της αποστολής email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] καθώς και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Περισσότερα σχετικά με την πολιτική απορρήτου της κατασκήνωσης, την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας ως προς αυτό μπορείτε να μάθετε στον ιστότοπο της κατασκήνωσης και στην ενότητα πολιτική απορρήτου http://rodea.gr/privacy-policy/.

espa-image