Αίτηση Κατασκηνωτή

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής κατασκηνωτή και αποστειλετε μέσω της ιστοσελίδας μας

* Το παρόν Δελτίο Εγγραφής ισχύει μόνο για την κατασκήνωση. Ο αιτών, εφόσον συμμετέχει μέσω ασφαλιστικού ταμείου, πρέπει να κάνει την εγγραφή και στο ταμείο του. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους εξής παρακάτω τρόπους:
T. 2610 343131 E. [email protected]

Φορέας Κάλυψης Κατασκηνωτικής Δαπάνης

Σε περίπτωση μη έγκρισης της αίτησης σας από την Δ.Υ.Π.Α. η κράτηση σας ακυρώνεται . Κάθε κράτηση θέσης είναι αυστηρά ατομική και δεν μεταβιβάζεται σε άλλον.

*Οι θέσεις για την Β' και την Γ' Περίοδο καθώς και η λίστα αναμονής έχουν συμπληρωθεί. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

*Οι θέσεις για την Β' και την Γ' Περίοδο καθώς και η λίστα αναμονής έχουν συμπληρωθεί. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Για την επιβεβαίωση της κράτησής σας θα χρειαστεί προκαταβολή.

*Οι θέσεις για την Β' και την Γ' Περίοδο καθώς και η λίστα αναμονής έχουν συμπληρωθεί. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Στοιχεία εγγραφής

Όροι Συμμετοχής

Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 περί «Προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», ως ισχύει, μετά και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και την Πολιτική Απορρήτου του Rodea.gr. Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για την υποβολή της ανωτέρω Αίτησης Εγγραφής Κατασκηνωτή στην ειδική ιστοσελίδα http://rodea.gr για την συμμετοχή στις δραστηριότητες και τα προγράμματα της κατασκήνωσης. Επίσης δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στην διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, για τον σκοπό που έχουν συλλεχθεί και για παρεμφερείς με αυτό σκοπούς, όπως και για μελλοντική ενημέρωσή μου από το Rodea.gr.

espa-image